De Vest Schuttevaer Cockpit

WATERSPORTBERICHTEN VOOR DE SCHUTTEVAER RACE.

Het Vestteam biedt de Vest Schuttevaer Cockpit aan: een compleet overzicht van weersverwachting, actueel weer, buien, golfhoogte, waterstanden, weer-alarm, etc.

Waarschuwingen voor kust- en ruime binnenwateren

Uitgegeven door het KNMI op  zondag 9 mei 2021 om 05:43 uur lokale tijd.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Alle waarschuwingen zijn ingetrokken.

De Weersverwachting van het KNMI 

Opgesteld op zondag 09 mei 2021 om 17.50 uur

Later vanavond in het westen stevige onweersbuien

Aan het begin van de avond zijn er wolkenvelden en lokaal komt er een
bui voor. Halverwege de avond trekken stevige onweersbuien het
zuidwesten van het land binnen. Deze buien kunnen lokaal vergezeld gaan
van hagel, veel neerslag in korte tijd en windstoten, zeer lokaal zijn
zware windstoten mogelijk tot ca. 75 km/u. De buien trekken in de tweede
helft van de avond over de westelijke helft van het land noordwaarts. De
zuidelijke wind is overwegend matig, langs de kust soms vrij krachtig.

Aan het begin van de nacht verlaten de laatste onweersbuien het
Waddengebied. De rest van de nacht zijn er in het westen wolkenvelden en
daar kan er nog een enkele bui voorkomen, hierbij is nog steeds een klap
onweer mogelijk. In de rest van het land komen er ook opklaringen voor
en is het droog. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 13°C in het
noordwesten tot 17°C in het zuidoosten. Er staat een matige zuid- tot
zuidoostenwind.

Maandagochtend is het bewolkt en kan er lokaal een bui voorkomen. In de
middag breekt van het westen uit op steeds meer plaatsen de zon door, al
blijft de kans op een enkele bui aanwezig. De maximumtemperatuur loopt
uiteen van 14°C langs de kust tot lokaal nog 19°C langs de oostgrens.
De wind draait in de loop van de ochtend overal naar zuidwest en wordt
matig tot vrij krachtig, in de middag neemt de wind weer iets in kracht
af. (Bron: KNMI)

Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd. 

Geldig tot maandag 10 mei 2021 24.00 locale tijd

Opgesteld op zondag 09 mei 2021 om 16.31 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Ten oosten van een lagedrukgebied nabij Ierland staat een zuidelijke
stroming waarmee in onze omgeving (in de warme sector) continentaal
tropische lucht wordt aangevoerd. In de loop van de avond trekt er een
thermische vore over met name de westelijke helft van ons
aandachtsgebied. Een golf in het koufront, met geleidelijk ook een
laagje, trekt vannacht via het Nauw van Calais over de westelijke helft
van de Noordzee noordwaarts. Het koufront zelf trekt maandagochtend
inactief van zuidwest naar noordoost ons land, na passage bevinden we
ons in een zuidwestelijke stroming met de aanvoer van getransformeerde
maritiem polaire. Door golfvorming boven het Alpengebied stagneert het
koufront boven Duitsland.

MODELBEOORDELING:
Belangrijkste aandachtpunt voor deze periode is de kans op (zware)
convectie van vanavond over de westelijke helft van het land. Qua
actualiteit lijken de modellen er in tegenstelling tot vanmorgen wel
weer goed op te zitten. De Harmoniemodellen blijven consistent in
positie en timing van de buien van vanavond, alsmede de intensiteit van
de buien met bijbehorende randverschijnselen. Zoals altijd wordt
convectieve neerslag door de hoge resolutiemodellen realistischer
weergegeven dan de hydrostatische modellen Hirlam en EC. Code geel staat
uit voor de westelijke helft van het land, maar gezien de zware
windstoten die de Harmonies steeds laten zien dienen we waakzaam te
blijven. We houden vooral een scherp oog op de ontwikkeling in het
noorden van Frankrijk, daar zouden de zware buien aan het begin van de
avond moeten ontstaan. Verder zal het qua verloop ook weer een kwestie
van nowcasten worden.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Bij de buien van vanavond laten de Harmoniemodellen uitschieters zien in
de range 41-48 kn (75- 90 km/u), het belangrijkste aandachtspunt. De
progtemps zien er vlak voor het arriveren van die buien in de onderste
5000 vt droog en onstabiel uit en de convectieve handmethode geeft
uitschieters tot 40 kn.  De onderste paar honderd meter stabiliseren
a.g.v. de dagelijkse gang vrij snel. De NAPE kan in deze situatie een
grote rol spelen in de zwaarte van de windstoten, dit is wat de
Harmoniemodellen dan ook expliciet berekenen. Qua locatie houden de
modellen het vooral op de westelijke helft van het land, maar een iets
oostelijker positie (westelijke helft) is niet uit te sluiten. Ook
maandagochtend zijn windstoten bij de zwaardere buien niet helemaal
uitgesloten, dan waarschijnlijk weer in de orde van 35 kn, er staat dan
echter al wel duidelijk meer gradient.

BEWOLKING:
In het noorden van de FIR op de Noordzee nog Cb's met toppen tot FL370,
langs de oostgrens aanvankelijk ook nog enkele Cb's met toppen tot
FL250. Vanavond op de thermische vore opnieuw diepe convectieve
bewolking, toppen volgens progtemps tot ca. FL380, maar kunnen mogelijk
doorschieten naar boven FL400. In Nederland kunnen deze Cb's niet vanaf
de grond ontstaan, naar de progtemps van Lille en Gent laten zien dat
dat daar wel mogelijk is. In de nacht naar maandag eerst weer enkele
opklaringen, maar later in de nacht naar maandag en maandagochtend van
het zuidwesten uit toenemende bewolking bij het koufront. Ook op het
koufront zijn enkele ingebedde Cb's mogelijk. Wat ook opvalt is dat
vanaf de nacht naar maandag boven de Noordzee, mogelijk ook de
noordwestkust, eigenlijk alle modellen wel een signaal voor mist en/of
lage stratus hebben, met name in gebieden met weinig wind (de frontale
vore, het occlusiepunt), hetgeen te verklaren is door de uitstroom van
hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater. Maandag overdag nog
enkele geïsoleerde Cb's met toppen tot FL120, verder ook veel ruimte
voor de zon. Maandagavond zien we boven het oosten van het land
middelbare en hogere bewolking vanwege het stagnerende front boven
Duitsland.

NEERSLAG:
Boven de noordelijke helft van de FIR boven de Noordzee naar het noorden
wegtrekkende geclusterde onweersbuien, langs de oostgrens aanvankelijk
ook nog een geïsoleerd exemplaar. Bij de buien in de avond speelt
convergentie bij de thermische vore waarschijnlijk de grootste rol,
MUCAPE 1000-1500 J/kg, effectieve schering boven ons land 20-30 kn.
Boven het uiterste noorden van Frankrijk en het westen van België
hogere CAPE-waardes (1500-2000 J/kg, lokaal hoger) en omdat de buien
mogelijk vanaf de grond ontstaan een hogere effectieve schering, 30-40
kn. Ervan uitgaande dat de buien inderdaad boven het noorden van
Frankrijk en België ontstaan zijn door de dynamische forcering in de
thermische vore zelfs opgelijnde multicells of een squall-line mogelijk.
Bij het zich ontwikkelende laagje bij de frontale golf ontwikkelt zich
een gebied met geclusterde buien, deze trekken komende nacht en
maandagochtend land de westrand van de FIR noordwaarts, PVA aan de
voorzijde van een inkomende hoogtetrog speelt hierbij een belangrijke
rol. Boven ons land levert het koufront slechts een enkele geïsoleerde
bui op. Maandagmiddag in de polaire lucht nog een enkele geïsoleerde
bui.

ZICHT:
Goed, in de intensieve buien waarschijnlijk kortdurend matige tot
slechte zichten. In de nacht naar maandag in het noordwestelijk deel van
de FIR op de Noordzee en boven het noordwestelijke kustgebied
waarschijnlijk matige tot slechte zichten (mogelijke mist) a.g.v. de
hoge dauwpunten over het relatief koude zeewater.

TEMPERATUUR:
Komende nacht hoge minima, op veel plaatsen niet onder de 15°C.
Maandagmiddag beduidend koeler dan vandaag, Tx van 14°C langs de kust
tot lokaal nog 19°C langs de oostgrens.

Paraaf meteoroloog: homan

Scheepsweerbericht

Opgesteld door het KNMI op zondag 9 mei 2021, om 09:31 uur.

Wind- of stormwaarschuwing:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
Laag, 973 hPa, west van Ierland verandert nauwelijks van plaats. troggen bewegen van 
zuidwest naar noordoost over de Noordzee.

Verwachting voor zondag 09:00 tot zondag 21:00 UTC:
Dover 
veranderlijk 2-4, later toenemend zuid tot zuidoost 4-5. eerst en later enkele 
onweersbuien, later met mogelijk windstoten. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk 
slecht.

Theems 
zuidelijk 4-5, afnemend 2-4, later zuidoost 3-4, mogelijk 5. eerst en later enkele 
onweersbuien, later met mogelijk windstoten. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk 
slecht.

Humber Duitse Bocht 
zuid tot zuidwest 4-5, mogelijk 6, afnemend zuid tot zuidoost 3-4. vooral eerst 
enkele onweersbuien. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Doggersbank 
zuid tot zuidwest 5 af en toe 6, afnemend zuid 3-4. kans op regen of een bui. zicht 
goed, in neerslag matig.

Verwachting voor zondag 21:00 tot maandag 09:00 UTC:
Dover 
zuid tot zuidoost 4-5, ruimend zuidwest 5-6. enkele onweersbuien, mogelijk met 
windstoten. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Theems 
zuidoost 4-5, toenemend 5-6 en ruimend zuidwest. enkele onweersbuien, mogelijk met 
windstoten. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Humber 
zuid tot zuidoost 2-4, toenemend 5-6, later ruimend zuidwest. enkele onweersbuien, 
mogelijk met windstoten. zicht goed, in neerslag matig tot slecht, later kans op 
mist.

Duitse Bocht 
zuid tot zuidoost 2-4, later toenemend zuid 5-6. enkele onweersbuien, mogelijk met 
windstoten. zicht goed, in neerslag matig tot slecht, later kans op mist.

Doggersbank 
zuid tot zuidoost 3-4, later ruimend zuidwest en toenemend 5-6. enkele onweersbuien, 
mogelijk met windstoten. zicht goed, in neerslag matig tot slecht, later kans op 
mist.

Marifoon

Opgesteld door het KNMI op zondag 9 mei 2021, om 17:32 uur.

Een waarschuwing voor de scheepvaart:
Er zijn geen waarschuwingen van kracht.

Weeroverzicht:
laag bij de westkust van Ierland verandert nauwelijks van plaats. troggen bewegen 
tot maandagmiddag van zuidwest naar noordoost over de Noordzee.

Verwachting van 20:00 tot 08:00 uur  :

Vlissingen Hoek van Holland 
zuidelijk 3-4, tijdelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuidwest 5-6. vanavond 
bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. in de avond onweersbuien, mogelijk met 
hagel, later kans op een buiige regen. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Zierikzee 
zuidelijk 3-4, tijdelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuidwest 4-5. vanavond 
bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. in de avond onweersbuien, mogelijk met 
hagel, later kans op een buiige regen. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

IJmuiden 
zuidelijk 3-4, tijdelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuidwest 5-6. later 
vanavond bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. later in de avond onweersbuien, 
mogelijk met hagel. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Texel 
zuidelijk 3-4, tijdelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuid 5-6. later vanavond 
bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. later in de avond onweersbuien, mogelijk 
met hagel. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Harlingen 
zuidelijk 3-4, tijdelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuid 4-5. later vanavond 
bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. later in de avond onweersbuien, mogelijk 
met hagel. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Rottum Delfzijl 
zuidelijk 3-4, geleidelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuid tot zuidoost 4-5. 
later vanavond bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. later in de avond 
onweersbuien, mogelijk met hagel. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

IJsselmeer Marken 
zuidelijk 3-4, geleidelijk veranderlijk 1-3, later toenemend zuid 4-5. later 
vanavond bij buien kans op windstoten tot 40 knopen. later in de avond onweersbuien, 
mogelijk met hagel. zicht goed, in neerslag matig tot slecht.

Verwachting van 08:00 tot 20:00 uur  :

Vlissingen Hoek van Holland 
zuidwest 5-6, geleidelijk afnemend 3-4. eerst en later kans op een bui. zicht goed, 
in neerslag matig, mogelijk slecht.

Zierikzee 
zuidwest 4-5, geleidelijk afnemend 2-4. eerst en later kans op een bui. zicht goed, 
in neerslag matig, mogelijk slecht.

IJmuiden Texel 
zuid tot zuidwest 5-6, geleidelijk afnemend 4-5. tijdelijk kans op buiige regen. 
zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Harlingen 
zuid tot zuidwest 4-5, mogelijk 6, geleidelijk afnemend 3-4. tijdelijk kans op 
buiige regen. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Rottum Delfzijl 
zuid tot zuidoost 4-5, mogelijk 6, ruimend zuid tot zuidwest. tijdelijk kans op 
buiige regen. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

IJsselmeer Marken 
zuid 4-5, mogelijk 6, geleidelijk afnemend zuidwest 3-4. tijdelijk kans op buiige 
regen. zicht goed, in neerslag matig, mogelijk slecht.

Een volgend bericht wordt maandag 10 mei 2021 02 uur uitgegeven.
Alle tijden zijn in lokale tijd.

Verwachting (middel)lange termijn

Opgesteld door het KNMI op zondag 09 mei 2021 om 04.06 uur

Aanhoudend wisselvallig met temperaturen rond of iets beneden het
langjarig gemiddelde (1991-2020). De dagelijkse neerslagkans neemt wel
geleidelijk af naar 50%. 

                             Ma      Di      Wo      Do      Vr      Za
Zonneschijn (%)              40      20      20      30      30      30
Neerslagkans (%)             50      80      50      60      50      30
Neerslagsom (mm)            0/5     0/4     0/2     0/3     0/2     0/3
Minimumtemp. (gr. C)         15    9/10     8/9     6/8     7/8     6/8
Middagtemp. (gr. C)          17   18/20   15/17   16/18   14/17   14/17
Windrichting                 ZW       Z      ZW       Z       N       W
Windkracht (bft)              4       2       3       3       3       3

Lange termijn, zondag 16 mei 2021 tot zondag 23 mei 2021:
Aanhoudend wisselvallig met maxima onder normaal en minima boven
normaal. De dagelijkse neerslagkans neemt weer geleidelijk toe naar
60-70%. 

Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op zondag 09 mei 2021 om 04.06 uur

Geldig van dinsdag 11 mei tot zondag 23 mei

Synoptische ontwikkeling:
Een lagedrukgebied ten westen van Ierland koerst oostwaarts en blijft
vervolgens tot en met donderdag 13 mei rondtollen, waarna het uiteen
valt in een laag dat zuidwaarts afzakt en een laag dat zich richting
Scandinavie zal begeven. Zowel aan de grond als in de bovenlucht is er
veelal een zuid-component in de stroming aanwezig, de aangevoerde lucht
blijft echter hoofdzakelijk van maritiem polaire oorsprong.
Verschillende (buien)storingen trekken door onze omgeving. Vrijdag en
zaterdag bevinden we ons dan tijdelijk tussen alle lagedrukgebieden in
en lijkt de atmosfeer enigszins te stabiliseren. Vanaf zondag 16 mei
zien we in de meeste ENS-leden een zonale (zuidwestelijke) stroming op
gang komen met de straalstroom ten zuiden van ons land, waardoor we ons
vooral in de getransformeerde polaire lucht en onder koude bovenluchten
zullen bevinden. 

Modelbeoordeling en onzekerheden:
In de getransformeerde maritiem polaire lucht liggen de maxima over het
algemeen iets onder normaal en de minima rond of iets boven normaal.
Door de zuidelijke straalstroom en de nabijheid van koude bovenlucht in
onze omgeving, blijft het wisselvallig en zullen er regelmatig buien
voorkomen (hetgeen duidelijk te zien is aan de dagelijkse gang in het
neerslagsignaal en de CAPE-waarden). Actieve depressies met veel wind
blijven daardoor waarschijnlijk wel buiten onze omgeving. Vrijdag en
tijdens het weekend lijkt het weer tijdelijk wat stabieler te zijn,
helemaal droog blijft het echter ook dan niet.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Aanhoudend wisselvallig met temperaturen rond of iets beneden het
langjarig gemiddelde (1991-2020). De dagelijkse neerslagkans neemt wel
geleidelijk af naar 50%. 

Samenvatting EPS-periode:
Aanhoudend wisselvallig met maxima onder normaal en minima boven
normaal. De dagelijkse neerslagkans neemt weer geleidelijk toe naar
60-70%. 

Paraaf meteoroloog: wijs

Windkracht
kracht benaming van KNMI snelheid in km/h snelheid in m/s snelheid in knopen
0 stil 0-1 0-0,2 0-1
1 zeer zwak 1-5 0,3-1,5 1-3
2 zwak 6-11 1,6-3,3 4-6
3 vrij matig 12-19 3,4-5,4 7-10
4 matig 20-28 5,5-7,9 11-16
5 vrij krachtig 29-38 8,0-10,7 17-21
6 krachtig 39-49 10,8-13,8 22-27
7 hard 50-61 13,9-17,1 28-33
8 stormachtig 62-74 17,2-20,7 34-40
9 storm 75-88 20,8-24,4 41-47
10 zware storm 89-102 24,5-28,4 48-55
11 zeer zware storm 103-117 28,5-32,6 56-63
12 orkaan >117 >32,7 >63
Noordzeedistricten

Noordzeedistricten (bron: http://www.weatheratsea.nl)

Harlingen waterstanden (via Rijkswaterstaat).

West-Terschelling waterstanden (via Rijkswaterstaat).

Oudeschild waterstanden (via Rijkswaterstaat).

Buienradar

Weeralarm (KNMI)

Deze site gebouwd met