Introductie

Het Vest team en de Schuttevaerrace

Begin 2008 ontstond onder het genot van een goed glas bier het idee om deel te nemen aan de Schuttevaerrace, een non-stop krachtmeting van 48 uur of meer, voor zeilers, hardlopers en wielrenners. Deelname in 2008 bleek niet meer haalbaar vanwege de voorbereidingen. Maar tijdens het jaarlijks zeilevenement in september besloot een groep van 5 leden om in 2009 mee te doen, nu met voldoende voorbereidingstijd.

Vanuit een visie “meedoen is belangrijker dan winnen, maar we worden in ieder geval niet laatste!” is het Vestteam op 15 mei 2009 gefinisht. In wat later bleek de zwaarste race in 25 jaar, werd als eindklassering een een-na-laatste positie bereikt, waarmee de doelstelling bereikt werd.

Nadat in 2010 de race bij Terschelling werd stilgelegd wegens gebrek aan wind, kregen de deelnemers in 2011 bijna een storm over zich heen. De race werd tijdelijk stilgelegd, en vervolgens via een sterk verkort traject uitgezeild. Ofwel, deze race was uiteindelijk dus nog zwaarder dan in 2009. Het Vestteam behaalde een fraaie tweede plaats in de vrije categorie, waarmee de prestatie van het voorgaande jaar wederom verbeterd werd. In 2012 gaat het opnieuw mis, als op vrijdagmiddag naar Terschelling de wind aantrekt naar 7-8 Beaufort, waarna de race opnieuw wordt stilgelegd en de schepen een goed heenkomen zoeken in Terschelling of Harlingen.

De doelstelling om de gehele race, met alle rakken en overige trajecten, reglementair uit te zeilen is in het lustrumjaar 2013 uiteindelijk gehaald. Opnieuw verdiende het team dat jaar een trofee, met een derde plaats in de vrije klasse.

De race van 2014 wordt vooral gekenmerkt door het gebrek aan wind en bijzonder fraai weer. Door meerdere pechgevallen onderweg verliest het Vestteam kostbare tijd en strandt uiteindelijk in een blakte voor Terschelling. Als het schip door de stroming achteruit begint te varen, wordt op de motor de race voortgezet en beëindigd na het lopen op Terschelling.